W tym roku planujemy zakup dla Maciusia urządzenia BrailleSense U2. Jest to zaawansowany notatnik brajlowski wyposażony we własną łączność z internetem, 3 syntezatory mowy, 2 języki, 32-znakowy monitor brajlowski i wyświetlacz LCD. Urządzenie to umożliwi Maciusiowi m.in.:

  1. słuchanie lektur zadawanych przez nauczycieli (mieliśmy sytuację, że zabrakło dla niego książki przez co bardzo się zestresował i nie mógł w wyznaczonym terminie wykonać zadania),
  2. czytanie książek i bieżących zadań szkolnych na dołączonej linijce brajlowskiej,
  3. odrabianie lekcji – pisanie w brajlu,
  4. sprawdzanie poprawności na linijce brajlowskiej,
  5. wydruk na drukarce brajlowskiej,
  6. pozyskiwanie i korzystanie z wiedzy zawartej na stronach internetowych.

Będzie to urządzenie bardzo przydatne w codziennej nauce Maciusia. Jednak jego koszt jest bardzo wysoki i wynosi 24 000 zł.

Umożliwienie Maciusiowi normalnego rozwoju i edukacji jest dla nas najwyższym priorytetem, pociąga to jednak za sobą ogromne wydatki na sprzęt i pomoce naukowe przeznaczone dla dzieci niewidomych, które są nieporównywalnie droższe w stosunku do masowo produkowanych.

Nas, jego rodziców nie stać na zakup wszystkich potrzebnych pomocy naukowych i specjalistycznego sprzętu, dlatego też mamy nadzieję, że będą Państwo z nami podczas najbliższej akcji 1%.

Prosimy o przeznaczanie swojego 1% dla Maciusia.

Ostatnia modyfikacja: 2016-01-22 21:28
Hosting i utrzymanie domeny zapewnia nazwa24.pl